Komunikaty

Dom Komunikaty
ul. Żyzna 58C,
42-202 Częstochowa
+48 34 322 20 07
+48 34 322 20 07

LALKA numer serii: TG400737, kod EAN: 5902553810691

TOYS GROUP sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Częstochowie, informuje, że zabawka: LALKA numer serii: TG400737, kod EAN: 5902553810691, nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek z uwagi na odłączenie się w trakcie badań małych elementów, dostępność wypełnienia z materiału włóknistego oraz zaniżoną grubość folii opakowania, co w przypadku połknięcia stwarza ryzyko uduszenia się dziecka, a także z uwagi na dostępność baterii guzikowych, co w przypadku ich połknięcia stwarza ryzyko zatrucia chemicznego lub poparzenia organów wewnętrznych dziecka oraz stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia użytkowników. Ogłoszenie publikuje się w związku z postępowaniem, prowadzonym przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

TG400737

Brelok/gwizdek, TG364911, EAN: 5902280877684

TOYS GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Częstochowie informuje, że zabawka: Brelok/gwizdek, TG364911, EAN: 5902280877684, nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek, z uwagi na nieodpowiednią wielkość zabawki przeznaczonej do wkładania do ust, a tym samym stwarzającej poważne ryzyko połknięcia przez dziecko i utknięcia jej części w krtani, co może skutkować zablokowaniem dróg oddechowych i doprowadzić do uduszenia bądź zadławienia. Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

TG364911 Gwizdek plastik

ZESTAW DLA MALUCHA numer serii: TG379438-5012-BH208-1342, kod EAN 5902553814835

TOYS GROUP SP.Z O.O. SP.K.z siedzibą w Częstochowie informuje, iż wprowadzona do obrotu zabawki ZESTAW DLA MALUCHA numer serii: TG379438-5012-BH208-1342, kod EAN 5902553814835 z nie spełniają wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek, z uwagi na dostępność piankowego wypełnienia kostki, z którego można odgryźć lub oderwać kawałki, mieszczące się całkowicie w cylindrze do badania małych części, co może stwarzać ryzyko uduszenia użytkownika w przypadku połknięcia lub przedostania się do dróg oddechowych . Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

TG379438

Piłka, numer serii: TG372638, kod EAN: 5902553801842

Przedsiębiorca TOYS GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Częstochowie informuje, iż wprowadzona do obrotu Piłka, numer serii: TG372638, kod EAN: 5902553801842,  nie spełnia wymagań dla zabawek określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie  wymagań dla zabawek, z uwagi na zaniżoną grubość folii opakowania, co stwarza ryzyko uduszenia dziecka.  Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

TG372638

Gitara No. 719, numer serii: TG362424-719-1808, kod EAN: 5902553800838

TOYS GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Częstochowie informuje, iż wprowadzona do obrotu zabawka: gitara No. 719, numer serii: TG362424-719-1808, kod EAN: 5902553800838  nie spełnia wymagań dla zabawek określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie  wymagań dla zabawek, z uwagi na brak funkcji rozłączania w pasie przeznaczonym do noszenia całkowicie lub częściowo wokół szyi, co stwarza zagrożenie uduszenia dziecka wskutek owinięcia się pasa wokół szyi oraz z uwagi na umieszczenie znaku graficznego ostrzegawczego dotyczącego wieku (0-3) i słownego ostrzeżenia „Ostrzeżenie. Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3 lat” oraz z uwagi na nie umieszczenie na wyrobie oraz jego opakowaniu ostrzeżenia o treści:” Ostrzeżenie. Długi kabel. Grozi uduszeniem”.  Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

TG362424

Zestaw muzyczny, numer serii: TG416002-D68-1520, kod EAN: 5902553823929

TOYS GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Częstochowie informuje, iż wprowadzona do obrotu zabawka produkcji chińskiej – Zestaw muzyczny, TG416002-D68-1520, kod EAN5902553823929  nie spełnia wymagań dla zabawek określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie  wymagań dla zabawek, z uwagi na pojawienie się w wyniku badania, małych elementów, a także pęknięcia obudowy grzechotki zawierającej małe elementy, co stwarza zagrożenie udławienia lub uduszenia się dziecka, w przypadku ich połknięcia. Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

TG416002

Glut art. rozrywkowy (oko) crystal slime , numer serii : TG380176, kod EAN: 5902553807639 oraz glut masa plastyczna (jajko dinozaura) TG410159, kod EAN 5902553817591

TOYS GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Częstochowie informuje, iż wprowadzone do obrotu zabawki: glut art. rozrywkowy (oko) crystal slime TG380176, kod EAN: 5902553807639, glut masa plastyczna (jajko dinozaura) TG410159, kod EAN 5902553817591  nie spełniają wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie  wymagań dla zabawek, z uwagi na przekroczoną dopuszczalną wartość migracji boru, co stwarza ryzyko niekorzystnego wpływu na zdrowie ludzkie związanego z narażaniem na działanie ww. substancji i stanowi zagrożenie dla zdrowia użytkowników. Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

TG380176

 

TG410159

Gitara , numer serii : TG415631-996B-1508, kod EAN: 5902553823615

TOYS GROUP SP.Z O.O. SP.K.z siedzibą w Częstochowie informuje,że wprowadzona do obrotu zabawka – Gitara , numer serii : TG415631-996B-1508, kod EAN: 5902553823615, nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie  wymagań dla zabawek, z uwagi na brak funkcji rozłączania w pasie przeznaczonym do noszenia całkowicie lub częściowo wokół szyi, co stwarza zagrożenia uduszenia dziecka wskutek owinięcia się pasa wokół szyi oraz niezgodnej z rozporządzeniem, z uwagi na umieszczenie znaku graficznego ostrzegawczego dotyczącego wieku (0-3) i słownego ostrzeżenia „Ostrzeżenie. Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3 lat” oraz informacji o szczególnym zagrożeniu, sprzecznych z przewidywanym użytkowaniem zabawki określonych na podstawie jej funkcji, rozmiarów i charakterystyki. Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

TG415631

Traktor z przyczepą , numer serii : TG416284-333-27-1647, kod EAN: 5902553822083

TOYS GROUP SP.Z O.O. SP.K.z siedzibą w Częstochowie informuje,iż wprowadzona do obrotu zabawka : traktor z przyczepą , numer serii : TG416284-333-27-1647, kod EAN: 5902553822083 nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie  wymagań dla zabawek, z uwagi na pojawienie się w wyniku badania małych elementów (piszczków) oraz nieodpowiedni kształt i rozmiar poszczególnych elementów zabawki (żyrafy i nosorożca), co stwarza ryzyko uduszenia się użytkownika w przypadku dostania się elementów do dróg oddechowych. Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

TG416284

Koło , numer serii : TG219264-069-152, kod EAN: 5902280873839

TOYS GROUP SP.Z O.O. SP.K.z siedzibą w Częstochowie informuje,iż wprowadzona do obrotu zabawka : Koło , numer serii : TG219264-069-152, kod EAN: 5902280873839 nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 pażdziernika 2016r. w sprawie  wymagań dla zabawek, z uwagi na obecność w wyrobie odłączalnego małego elementu (łącznika uchwytu do pchania), co stwarza ryzyko uduszenia się dziecka poprzez odcięcie mu dopływu powietrza w wyniku wewnętrznego zatkania przez elementy zaklinowane w ustach, gardle lub przy wejściu do dolnych dróg oddechowych, a także z uwagi na fakt, że na oznakowaniu wyrobu umieszczono ostrzeżenie wraz ze znakiem graficznym ostrzegawczym oraz informacją o szczególnym zagrożeniu, które są sprzeczne z przewidywanym sposobem użytkowania zabawki. Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

TG219264

Samolot pchacz , numer serii : TG399875-9901-1047, kod EAN: 5902553810882

TOYS GROUP SP.Z O.O. SP.K.z siedzibą w Częstochowie informuje,iż wprowadzona do obrotu zabawka : samolot pchacz , numer serii : TG399875-9901-1047, kod EAN: 5902553810882 nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 pażdziernika 2016r. w sprawie  wymagań dla zabawek, z uwagi na obecność w wyrobie odłączalnego małego elementu, co stwarza ryzyko uduszenia. Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

TG399875

Piłka , numer serii : TG406393-3080, EAN: 5902553815122

TOYS GROUP SP.Z O.O. SP.K.z siedzibą w Częstochowie informuje,iż wprowadzona do obrotu zabawka : piłka , numer serii : TG406393-3080, EAN: 5902553815122 nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 pażdziernika 2016r. w sprawie  wymagań dla zabawek, z uwagi na obecność w zabawce niebezpiecznej substancji chemicznej, tj ftalanu diizobutylu(DIBP) w ilości przekraczającej dozwolony limit, co stwarza ryzyko niekorzystnego wpływu na zdrowie ludzkie związanego z narażeniem na działanie ww. substancji i stanowi zagrożenie dla zdrowia użytkowników. Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

TG406393

Lalka Flower Baby, numer serii TG371059-TD1405A-860, kod EAN 5902553801118

TOYS GROUP SP.Z O.O. SP.K.z siedzibą w Częstochowie informuje,iż wprowadzona do obrotu zabawka: Lalka Flower Baby, numer serii TG371059-TD1405A-860, kod EAN 5902553801118 nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 pażdziernika 2016r. w sprawie  wymagań dla zabawek, z uwagi na obecność małych odłączalnych elementów(gumek recepturek do związania włosów), co stwarza ryzyko uduszenia się dziecka poprzez odcięcie mu dopływu powietrza w wyniku wewnętrznego zatkania przez elementy zaklinowane w ustach, gardle lub przy wejściu do dolnych dróg oddechowych. Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

TG371059

GRZECHOTKA numer serii: TG218141-368-248, kod EAN 5902553800791

TOYS GROUP SP.Z O.O. SP.K.z siedzibą w Częstochowie informuje,iż wprowadzone do obrotu zabawka GRZECHOTKA numer serii: TG218141-368-248, kod EAN 5902553800791,  nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 pażdziernika 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek, z uwagi na to , iż w miejscu połączenia elementów kuli wyczuwalne są wystające zadziory , stwarzające nadmierne ryzyko otarcia i zranienia oraz niewłaściwy kształt i rozmiar zabawki, co stwarza ryzyko uduszenia oraz opatrzenie zabawki ostrzeżeniem (w formie znaku graficznego), niezgodnym ze sposobem użytkowania, określonym na podstawie funkcji, rozmiarów i charakterystyki. Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

TG218141

TG218141

Art.rozrywkowy Glut świecący „Crystal Putty” , kod EAN 5902553818031

TOYS GROUP SP.Z O.O. SP.K.z siedzibą w Częstochowie informuje,że zabawka: Art.rozrywkowy Glut świecący „Crystal Putty” , kod EAN 5902553818031  nie spełniają wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 pażdziernika 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek, z uwagi na przekroczony dopuszczalny poziom migracji boru z zabawki, co stwarza ryzyko niekorzystnego wpływu na zdrowie ludzkie związanego z narażeniem na działanie ww. substancji i stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia użytkowników. Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

TG412465